Obvody řady 74 zahrnuté v Quartus II knihovně '/others/maxplus2/'

EnglishFlag English Page
Zobrazeny:  jen vhodné obvody   Zobrazit vše včetně nedoporučených obvodů
74 kód Maxplus2
název
Název obvodu Původní katalogy
obvodů řady 74
42 7442 dekodér z BCD na '1 z 10' 74LS42.pdf , sn_7442.pdf
43 7443 dekodér z Excess-3 kódu na '1 z 10'
44 7444 dekodér z Grayova kódu na '1 z 10'
45 7445 dekodér z BCD na '1 z 10', budič sn_7445.pdf
46 7446 dekodér z BCD na 7-segmentový kód, budič s 30V výstupem s otevřeným kolektorem 7446.pdf , 74LS46.pdf
47 7447 dekodér z BCD na 7-segmentový kód, budič s 15V výstupem s otevřeným kolektorem sn_7447a.pdf
48 7448 dekodér z BCD na 7-segmentový kód, budič s internými pull-up rezistory 74LS48.pdf , sn_7448.pdf
49 7449 dekodér z BCD na 7-segmentový kód, budič s výstupem s otevřeným kolektorem sn_7449.pdf
56 7456 delička 50:1 74LS56P.pdf , sn_7456.pdf
57 7457 delička 60:1 74LS57P.pdf
68 7468 2x 4-bitový BCD čítač 74LS68.pdf , sn_7468.pdf
69 7469 2x 4-bitový dvojkový čítač 74LS69.pdf
80 7480 hradlová sčítačka
82 7482 2-bit dvojková sčítačka
83 7483 4-bit dvojková sčítačka 74LS83.pdf , sn_7483a.pdf
85 7485 4-bit číslicový komparátor 74LS85.pdf , sn_7485.pdf
91 7491 8-bit posuvný registr (SIse), hradlový vstup 74LS91.pdf , sn_7491.pdf
94 7494 4-bit posuvný registr
95 7495 4-bit posuvný registr, paralelní vstup/paralelní výstup (PIPO), sériový vstup, obousměrný 74LS95B.pdf , sn_7495a.pdf
96 7496 5-bit posuvný registr, paralelní vstup/paralelní výstup (PIPO), asynchronní nastavení sn_7496.pdf
97 7497 synchronní delič kmitočtu s nastavitelným dělícím poměrem (6-bit) sn_7497.pdf
98 7498 4-bit registr
99 7499 4-bit obousměrný posuvný registr
116 74116
74116o
2x 4-bit registr s nulováním
137 74137 dekodér na '1 z 8', demultiplexor, adresový registr 74LS137.pdf , sn_74137.pdf
138 74138 dekodér na '1 z 8', demultiplexor 74LS138.pdf , sn_74138.pdf
139 74139
74139m
74139o
2x dekodér na '1 ze 4', demultiplexor 74LS139A.pdf , sn_74139.pdf
143 74143 BCD čítač, registr, dekodér, budič 7-segmentového displeja, 15mA konstantní proud
145 74145 dekodér z BCD na '1 z 10', budič 74LS145.pdf
147 74147 prioritní kodér z '1 z 10' do (8-4-2-1) BCD 74LS147.pdf , sn_74147.pdf
148 74148 prioritní kodér z '1 z 8' do (4-2-1) dvojkového kódu 74LS148.pdf
151 74151
74151b
8-kanálový selektor, multiplexor 74LS151.pdf
153 74153
74153m
74153o
2x 4-kanálový selektor, multiplexor 74LS153.pdf , sn_74153.pdf
154 74154 dekodér na '1 z 16', demultiplexor 74LS154.pdf , sn_74154.pdf
155 74155
74155o
2x dekodér na '1 ze 4', demultiplexor 74LS155A.pdf , sn_74155.pdf
156 74156 2x dekodér na '1 ze 4', demultiplexor s výstupem s otevřeným kolektorem 74LS156.pdf
157 74157
74157m
74157o
4x 2-kanálový selektor, multiplexor, neinvertující 74LS157.pdf , dm74157.pdf , sn_74157.pdf
158 74158
74158o
4x 2-kanálový selektor, multiplexor, invertující 74LS158.pdf
160 74160 synchronní 4-bit BCD čítač s asynchronním nulováním 74LS160A.pdf , sn_74160.pdf
161 74161 synchronní 4-bit dvojkový čítač s asynchronním nulováním sn_74161a.pdf
162 74162 synchronní 4-bit BCD čítač se synchronním nulováním 74162.pdf
163 74163 synchronní 4-bit dvojkový čítač se synchronním nulováním
164 74164
74164b
8-bit SIPO posuvný registr s asynchronním nulováním 74LS164.pdf , sn_74164.pdf
165 74165
74165b
8-bit PIse posuvný registr, komplementární výstupy sn_74165.pdf
166 74166 8-bit PIse posuvný registr 74LS166A.pdf , sn_74166.pdf
167 74167 programovatelný BCD delič kmitočtu
168 74168 synchronní 4-bit obousměrný BCD čítač sn_74168.pdf
169 74169 synchronní 4-bit obousměrný dvojkový čítač 74LS169A.pdf
172 74172 16-bit registr - paměť RAM 8x2, 3-stavové výstupy
174 74174
74174b
74174m
6x klopný obvod D se společným nulováním sn_74174.pdf
175 74175 4x klopný obvod D, spouštěný vzestupnou hranou, s komplementárními výstupy a asynchronním nulováním 74LS175.pdf , sn_74175.pdf
176 74176 přednastavitelný BCD čítač, registr sn_74176.pdf
177 74177 přednastavitelný dvojkový čítač, registr
178 74178 4-bit paralelní posuvný registr
179 74179 4-bit paralelní posuvný registr s asynchronním nulováním a komplementárními výstupy
180 74180
74180b
9-bit generátor parity sn_74180.pdf
181 74181 4-bit aritmeticko-logická jednotka (ALU) sn_74181.pdf
182 74182 obvod pro předvídání přenosu
183 74183
74183o
2x 1-bit úplná sčítačka
184 74184 převodník z BCD na dvojkový kód DM74184_74185
185 74185 převodník z dvojkového kódu na BCD DM74184_74185
190 74190 synchronní obousměrný BCD čítač 74LS190.pdf , sn_74190.pdf
191 74191 synchronní obousměrný dvojkový čítač 74LS191.pdf
192 74192 synchronní obousměrný BCD čítač s nulováním sn_74192.pdf
193 74193 synchronní obousměrný dvojkový čítač s nulováním 74LS193.pdf , dm74LS193.pdf
194 74194 4-bit obousměrný posuvný registr sn_74194.pdf
195 74195 4-bit paralelní posuvný registr sn_74195a.pdf
196 74196 přednastavitelný BCD čítač, registr sn_74196.pdf
197 74197 přednastavitelný dvojkový čítač, registr
198 74198 8-bit obousměrný posuvný registr sn_74198.pdf
199 74199 8-bit obousměrný posuvný registr s J-not-K sériovými vstupy
240 74240
74240b
74240o
8-bit budič s invertujícími 3-stavovými výstupy 74LS240.pdf , sn_74240.pdf
241 74241
74241b
8-bit budič s neinvertujícími 3-stavovými výstupy sn_74241.pdf
244 74244
74244b
8-bit budič s neinvertujícími 3-stavovými výstupy 74LS244.pdf , sn_74244.pdf
246 74246 dekodér z BCD na 7-segmentový kód, budič s 30V výstupy s otevřeným kolektorem
247 74247 dekodér z BCD na 7-segmentový kód, budič s 15V výstupem s otevřeným kolektorem sn_74247.pdf
248 74248 dekodér z BCD na 7-segmentový kód, budič, interné pull-up rezistory
251 74251 8-kanálový selektor/multiplexor s 3-stavovými výstupy sn_74251.pdf
253 74253 2x 4-kanálový selektor/multiplexor s 3-stavovými výstupy
257 74257 4x 2-kanálový selektor/multiplexor s neinvertujícími 3-stavovými výstupy sn_74257.pdf
258 74258 4x 2-kanálový selektor/multiplexor s invertujícími 3-stavovými výstupy
259 74259 8-bit adresovatelný registr 74LS259.pdf , sn_74259.pdf
261 74261 2-bit x 4-bit paralelní dvojková násobička
265 74265 4x komplementární výstup
273 74273
74273b
8-bit registr s nulováním 74LS273.pdf , sn_74273.pdf
278 74278 4-bit prioritní registr
280 74280
74280b
9-bit generátor parity sn_74280.pdf
283 74283 4-bit úplná sčítačka 74LS283.pdf , sn_74283.pdf
284 74284 4-bit x 4-bit násobička (spodní 4-bity součinu)
285 74285 4-bit x 4-bit násobička (horní 4-bity součinu)
290 74290 asynchronní BCD čítač (separátní delič dvěma a pěti) sn_74290.pdf
292 74292 programovatelný 32-bitový dvojkový čítač/delič
293 74293 4-bit dvojkový čítač (separátní delič dvěma a pěti)
294 74294 programovatelný 16-bitový dvojkový čítač/delič
295 74295 4-bit obousměrný registr s 3-stavovými výstupy
297 74297 digitální PLL filter
298 74298 4x 2-vstupový multiplexor s registrem sn_74298.pdf
299 74299 8-bit obousměrný posuvný registr s 3-stavovými výstupy sn_74299.pdf
348 74348 prioritní kodér z '1 z 8' do (4-2-1) dvojkového kódu a 3-stavovými výstupy
350 74350 4-bit oneskorovacia jednotka s 3-stavovými výstupy
352 74352
74352o
2x 4-kanálový selektor/multiplexor s invertujícími výstupy
353 74353 2x 4-kanálový selektor/multiplexor s invertujícími 3-stavovými výstupy sn_74353.pdf
354 74354 8-kanálový selektor/multiplexor s transparentným registrem, 3-stavové výstupy
356 74356 8-kanálový selektor/multiplexor s hranou vybavovaným registrem, 3-stavové výstupy
365 74365 6x budič sběrnice s neinvertujícími 3-stavovými výstupy
366 74366 6x budič sběrnice s invertujícími 3-stavovými výstupy
367 74367 6x budič linky s neinvertujícími 3-stavovými výstupy
368 74368 6x budič linky s invertujícími 3-stavovými výstupy
373 74373
74373b
74373m
8-bit trasnparentní registr s 3-stavovými výstupy 74LS373.pdf
374 74374
74374b
74374m
74374nt
8-bit registr s 3-stavovými výstupy
375 74375 2x 2-bit registr s komplementárními výstupy
377 74377
74377b
8-bit D registr
378 74378 6-bit D registr
379 74379 4-bit D registr s komplementárními výstupy
381 74381 4-bit aritmeticko-logická jednotka (ALU) s výstupy 'Generate' a 'Propagate'
382 74382 4-bit aritmeticko-logická jednotka (ALU) s výstupy 'Ripple Carry' a 'Overflow'
385 74385 4x 4-bit sčítačka/odčítačka
390 74390
74390o
2x 4-bit BCD čítač
393 74393
74393m
2x 4-bit dvojkový čítač
395 74395 4-bit posuvný registr s 3-stavovými výstupy
398 74398 4x 2-vstupový multiplexor s komplementárními výstupy
399 74399 4x 2-vstupový multiplexor
465 74465 8-bit budič s 3-stavovými výstupy
468 74468 2x převodník úrovní MOS na TTL
490 74490
74490o
2x BCD čítač
540 74540 invertující 8-bit budič s 3-stavovými výstupy
541 74541 neinvertující 8-bit budič s 3-stavovými výstupy
568 74568 BCD obousměrný čítač s 3-stavovými výstupy
569 74569 dvojkový obousměrný čítač s 3-stavovými výstupy
589 74589 8-bit posuvný registr se vstupným registrem, 3-stavové výstupy
590 74590 8-bit dvojkový čítač s výstupným registrem a 3-stavovými výstupy
592 74592 8-bit dvojkový čítač se vstupným registrem
594 74594 8-bit posuvný registr se sériovým vstupom s výstupným registrem
595 74595 8-bit posuvný registr se sériovým vstupom s výstupným registrem
597 74597 8-bit posuvný registr se sériovým výstupem a vstupným registrem
604 74604 8-bit 2-vstupový multiplexor s registrem, high-speed, s 3-stavovými výstupy (74LS604 je ekvivalent TI TIM99604)
630 74630 16-bitový detektor/korektor chyb (EDAC) s 3-stavovými výstupy
668 74668 synchronní 4-bit BCD obousměrný čítač sn_74668.pdf
669 74669 synchronní 4-bit dvojkový obousměrný čítač
670 74670 4 by 4 registr File s 3-stavovými výstupy
671 74671 4-bit obousměrný posuvný registr/registr/multiplexor s 3-stavovými výstupy
672 74672 4-bit obousměrný posuvný registr/registr/multiplexor s 3-stavovými výstupy
673 74673 16-bit SIse posuvný registr s výstupným registrem, 3-stavové výstupy
674 74674 16-bit PIse posuvný registr s 3-stavovými výstupy
684 74684 8-bit číslicový komparátor
686 74686 8-bit číslicový komparátor s výběrem
688 74688 8-bit číslicový komparátor 74LS688.pdf , sn_74688.pdf
690 74690 4-bit BCD čítač/registr/multiplexor s asynchronním nulováním, 3-stavové výstupy
691 74691 4-bit dvojkový čítač/registr/multiplexor s asynchronním nulováním, 3-stavové výstupy
693 74693 4-bit dvojkový čítač/registr/multiplexor se synchronním nulováním, 3-stavové výstupy
696 74696 4-bit BCD čítač/registr/multiplexor s asynchronním nulováním, 3-stavové výstupy
697 74697 4-bit dvojkový čítač/registr/multiplexor s asynchronním nulováním, 3-stavové výstupy
698 74698 4-bit BCD čítač/registr/multiplexor se synchronním nulováním, 3-stavové výstupy
699 74699 4-bit dvojkový čítač/registr/multiplexor se synchronním nulováním, 3-stavové výstupy

  Home  ]