Školení a přezkoušení z Bezpečnosti práce v elektrotechnice 2
předměty A3B35BP2 a AD3B35BP2

Předmět Bezpečnost práce BP2, který Vám byl automaticky zapsány, představuje opakovaně školení z bezpečnostních předpisů v Elektrotechnice. Skládá pouze z jediné přednášky o délce cca 90 minut, ale s povinnou účasti, kde budete současně i přezkoušeni z odpřednášené látky - jde o test Vaší pozornosti při přednášce předepsaný zákonem.

Ve školním roce 2014/15 bude přednáška ve druhém výukovém týdnu v učebně T2:C3-340, a to
* ve středu 25. února od 16:15 proběhne školicí přednáška zakončená krátkým písemným testem z proškolené látky;
* ve středu 4. března si mohou úspěšní přijít od 16:15 pro zápis zápočtu do indexu, čímž se pro ně předmět uzavře.
* náhradní školení bude v pátek 20. 3. od 18:00 v učebně KN-E-24

 

Poslední náhradní školení bude ve středu 27.5.2015 od 17 hodin v seminární místnosti KN-E-14
(učebna je v přízemí vpravo, u kopírky).

Poznámky:

    Černá listina studentů
Zatím zeje prázdnotou
bezpečně zázračný stav :-))
 kteří nesplnili podmínky stanovené zákoníkem práce,
 protože se nedostavili na přeškolení, nebo neuspěli u testu
.
V Praze 20.května, Richard Šusta, bezpečnostní technik K335


[ Homepage  ]