Studenti bez povinného proškolení z bezpečnosti práce

kteří nesplnili podmínky stanovené zákoníkem práce

Neuspěli / nedostavili se k testu
Příjmení Jméno  Uživatelské jméno na síti FEL
   

Poznámky:

Zpět