arrowl.gif (1018 bytes) Svět se náhle začal měnit.
Mizely rozdíly ve vzdálenostech, přestávalo v něm existovat blízké a daleké, nahoře a dole;
předměty měnily svoje tvary, ze všech stran přicházely desítky zvláštních vjemů.
(str. 304)

spojeni.jpg (73017 bytes)

arrowr.gif (1016 bytes)