Buddhismus

- historie, nauka a kulturní odkazy

barlin.gif (4535 bytes)

Buddhismus a jeho kulturní aspekty

Úryvky z diplomové práce Mgr. Dagmar Volencové, kterou vytvořila na Filosofické fakultě UK pod vedením Doc. Vladimíra Boreckého a na jejímž vzniku jsem se částečně podílel. Na buddhismus se v ní pohlíží jako na filosofii a nepojímá se jako náboženství, vždyť v něm ostatně žádný bůh není. Vysvětluje se vznik buddhismu, jeho historie, základní myšlenky a kulturní přínosy.
  Část A  (PDF 381 kB) - úvod a historie, doba předbuddhovská, příchod Árjů, kastovní systém; historie vzniku buddhismu a jeho vývoj po Buddhově smrti.
  Část B (PDF 215 kB) - stručný přehled učení Buddhy
  Část C (PDF 454 kB) - kulturní aspekty buddhismu - rozbor pojmu nelpění, meditace, mandaly a velmi zdařilá pasáž o haiku.
  Část D (PDF 252 kB) - buddhismus na Západě a v Čechách, literatura - některé méně povedené části diplomové práce, které se zabývají současností, bohužel nedodělané pro nedostatek času.

České buddhistické stránky

Zajímavosti

Čajovník - stránky o čaji, jeho vzniku a pěstování
- stránky věnované starověké Indii, lze si na nich prohlédnou vykopávky v Harappě znázorněné ve virtuální realitě
Potala - centrum na podporu Tibetu
 Taoistické Tai Chi - systém cvičení inspirovaný myšlenkami taoismu. Slouží k rozvíjení zdraví a vitality a lze doporučit zcela každému. Tai Chi neobsahuje výraznější náboženský kontext a jakékoliv sektářské prvky. Má charakter dobrovolné společenské organizace.

barlin.gif (4535 bytes)

Hlavní stránka